Privítanie


Vážení a milí návštevníci…

Srdečne Vás vítam na webovej stránke nášho folklórneho súboru. Som veľmi rád, že ste si našli čas a zablúdili ste na túto stránku, ktorá Vás prevedie životom folklórneho súboru Barvinok, jeho aktivitami, históriou, napovie Vám čo to o programe súboru, o jeho členoch a hlavne zavedie Vás do sveta zvykov a tradícií. Každý si tu môže nájsť to svoje. Nezainteresovaný návštevník nové informácie, poznatky, zážitky, bývalý člen súboru krásne spomienky na roky mladosti, veselé príhody, zabudnuté momenty a súčasný člen súboru každodenné súborové radosti, ale i povinností a hlavne dobrý pocit z toho, že odkaz našich rodičov, prarodičov a ich predkov žije do dnešného dňa. Aj vďaka nám milí kolegovia!

Folklórny súbor Barvinok z Kamienky sa zameriava na zachovávanie a prezentáciu zvykov a tradícií obce Kamienka a rusínskej národnostnej menšiny v podobe piesní, tancov, zvykoslovných pásiem a cirkevných spevov. Ide o skupinu dobrovoľníkov, obyvateľov obce, alebo rodákov z obce, ktorí šíria a predávajú z generácie na generáciu folklórne tradície našich predkov.

V súčasnosti v súbore pôsobí 52 členov v troch zložkách. Zložku spevácku tvoria ženská spevácka skupina /počet žien 15/ a mužská spevácka skupina /počet mužov 14/. Hudobná zložka – mandolínový orchester sa skladá z piatich mandolín a harmoniky. Tanečnú zložku tvorí 19 členov.

V roku 2004 s príchodom nového vedúceho súboru sa začala písať súčasná etapa súboru, ktorá sa vyznačuje generačnou výmenou členov súboru a najmä omladením kolektívu. Kolektív sa venuje spracovávaniu najmä pôvodných zvyklostí z obce Kamienka počas celého roku na dedine a tie tvoria hlavnú časť repertoáru súboru. Nemožno však nespomenúť aj prezentáciu folklóru z regiónov obývaných Rusínmi a vlastnú tvorbu kolektívu. Taktiež aktivita v rámci terénneho výskumu, prípravy mládeže na vstup do súboru a projektových aktivít je významnou črtou súčasného obdobia FS Barvinok z Kamienky.

Ing. Martin Karaš, vedúci súboru